Prezentul CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE ON-LINE, denumit in continuare „Contract”, se aplica vanzarii de bunuri efectuata de catre SC URBAN MARKET SRL (Vanzator) catre persoanele fizice (Cumparatori) care isi exprima optiunea de cumparare directa prin intermediul site-urilor detinute de Vanzator.

Definitii
VanzatorSC URBAN MARKET SRL avand sediul social in Bucuresti, Splaiul Unirii Nr. 35, Bloc M7, Scara B, Etaj 6, Ap 58, Sector 3, cod postal 030124, CUI: RO23574479.

Cumparator – orice persoana fizica sau juridica ce emite o comanda directa catre Vanzator.

Parti contractante: denumire generica data Vanzatorului si Cumparatorului, luati impreuna.

Bunuri/Produse si/sau Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate Cumparatorului de catre Vanzator, in baza Comenzii si/sau Contractului.

Comanda – un document ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator, prin care Cumparatorul comanda Vanzatorului Bunuri si/sau Servicii si se angajeaza sa achite Vanzatorului contravaloarea acestora, prin una dintre modalitatile de plata indicate de Vanzator, la preturile ofertate de catre Vanzator.

Contract – orice Comanda lansata de catre Cumparator si confirmata de catre Vanzator este recunoscuta si acceptata de care Vanzator si Cumparator ca fiind un Contract de vanzare-cumparare incheiat intre acestia.

Confirmarea Comenzii – acceptul transmis Cumparatorului de catre Vanzator, sub forma verbala (prin telefon) sau scrisa in format electronic (E-mail) privitor la respectiva Comanda lansata si completata.

I. Obiectul Contractului

1.1 . Prezentul Contract are ca obiect reglementarea relatiilor comerciale ce se stabilesc intre Cumparator si Vanzator, stabilind termenele si conditiile pentru indeplinirea de catre Partile contractante a obligatiilor asumate in temeiul Comenzii de Cumparator si confirmate de Vanzator, astfel cum este precizat mai jos.
1.2. Numai Comenzile confirmate de Vanzator astfel cum este stipulat mai jos, la Cap. III, sunt considerate ca avand valoare de Contract si angajeaza raspunderea Partilor contractante, conform prevederilor prezentului Contract.

II. Durata de valabilitate a Contractului

2.1 Prezentul Contract intra in vigoare si se considera a fi incheiat in mod tacit intre Partile contractante la data confirmarii de catre Vanzator a Comenzii lansata de Cumparator. El isi va produce efectele pana la data indeplinirii in totalitate de catre ambele Parti contractante a obligatiilor de plata si, respectiv, de livrare si garantie asumate in temeiul lui.

III. Pretul Contractului. Plata si modalitatile de plata

3.1 Pretul contractului este reprezentat de valoarea totala a tuturor produselor si/sau a serviciilor din Comanda lansata de Cumparator pe website-ul Vanzatorului la care se adauga taxa de transport sau alte taxe impuse de lege (daca este cazul).

3.2 Plata se va face fie prin ramburs la primirea produselor, fie prin instrumente de plata bancare (ordin de plata, BO, CEC) inainte de livrarea produselor sau de prestarea serviciilor.

IV. Drepturile si obligatiile Cumparatorului

4.1. Cumparatorul are urmatoarele drepturi si obligatii:

4.1.1 Cumparatorul are obligatia sa se asigure ca produsele/serviciile, pe care el le-a selectat din oferta Vanzatorului si le-a specificat in Comanda, corespund cerintelor si nevoilor sale. Prin lansarea comenzii, Cumparatorul recunoaste si garanteaza ca specificatiile produselor ofertate de Vanzator ii satisfac cerintele, ca a inteles domeniul si modul de utilizare ale produselor comandate.

4.1.2 Cumparatorul recunoaste ca Vanzatorul este proprietarul bunurilor comandate pana in momentul cand acestea ii sunt achitate in totalitate si se obliga ca, in cazul in care refuza sa achite contravaloarea acestora, sa returneze Vanzatorului bunurile in starea lor initiala si in ambalajul original nedeteriorat.

4.1.3 Conform legislatiei in vigoare O.U.G. 34/2014, renuntarea la cumparare este aplicabila doar cumparatorilor persoane fizice. Astfel doar cumparatorii persoane fizice au dreptul de a returna Vanzatorului bunurile comandate in termen de maxim 14 zile de la receptionare, insa numai sub conditia de a le returna intacte, ambalate in ambalajul lor original si doar dupa instintarea prealabila (prin e-mail sau telefon) a Vanzatorului privitor la motivelor de returnare. Nu vor fi acceptate la retur produsele ce prezinta urme de zgarieturi, produsele descompletate sau deteriorate din culpa Cumparatorului si nici produsele folosite, exceptie facand doar produsele ce prezinta vicii ascunse ce nu au putut fi constatate la data receptiei. Taxele de transport la retur vor fi suportate de catre Cumparator, cu exceptia cazurilor in care produsele sunt returnate pentru vicii ascunse sau la indicatiile Vanzatorului.

4.1.4 Cumparatorul are dreptul la garantie pentru produsele achizitionate – garantie ce ii va fi acordata de catre Vanzator conform legilor in vigoare si in conformitate cu prescriptiile din certificatul de garantie ce insoteste produsul la livrare. Vanzatorul nu raspunde si nu asigura garantie pentru utilizarea produselor in alte scopuri decat cel indicat de producator.

4.1.5 Cumparatorul are obligatia esentiala de a achita Vanzatorului contravaloarea produselor la pretul, la termenul si in modalitatea specificate in Comanda confirmata.

V. Drepturile si obligatiile Vanzatorului

5.1 Vanzatorul este obligat sa livreze la termen Cumparatorului exact produsele pe care acesta le-a indicat in Comanda. Vanzatorul nu este in drept sa inlocuiasca produsele comandate cu alte produse similare sau chiar superioare calitativ, fara acordul prealabil al Cumparatorului.

5.2 In cazul in care accepta Comanda lansata de Cumparator, Vanzatorul este obligat sa ii confirme acestuia Comanda telefonic sau prin email in termen de maxim doua zile lucratoare de la primire si sa ii ofere Cumparatorului orice informatii suplimentare pe care le considera necesare pentru a se asigura ca produsele comandate sunt cele pe care le doreste Cumparatorul.

5.3 In termen de maxim 10 zile de la acceptarea returului de bunuri, Vanzatorul se obliga sa inapoieze Cumparatorului contravaloarea bunurilor returnate.

5.4 Vanzatorul are dreptul de a refuza returul produselor sau inapoierea banilor daca produsele nu i-au fost returnate in ambalajul original intact sau sunt folosite/incomplete ori prezinta deteriorari/defectiuni cauzate din culpa Cumparatorului. Conform O.U.G Nr.34/2014 art. 2 si art. 9 si O.G. nr. 9/2016, returul produselor comandate este acceptat doar pentru persoane fizice sau grupuri de persoane fizice constituite in asociatii ce au achizitionat produse de la Urban Market SRL.

5.5 Vanzatorul are obligatia de a acorda garantie produselor livrate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si in conditiile stipulate in certificatul de garantie.

5.6 Vanzatorul are dreptul de a anula garantia produselor daca aceste au fost folosite defectuos sau in alte scopuri decat cele indicate de producator.

 

VI. Returnarea produselor
In termen de maxim 14 zile lucratoare, calculate de la data primirii produselor, beneficiarul are dreptul sa notifice in scris vanzatorului ca renunta la cumpararea produselor comandate si achitate, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, insa numai sub rezerva respectarii urmatoarelor CONDITII:

6.1. Pot fi returnate numai produsele comandate din lista ofertata (pe baza de catalog). Produsele realizate si livrate pe baza de comanda speciala, pentru respectivul client, nu vor putea fi returnate decat in cazul in care prezinta defecte/vicii ascunse ce nu pot fi remediate.

6.2. Returul produselor comandate este acceptat doar pentru persoane fizice sau grupuri de persoane fizice constituite in asociatii ce au achizitionat produse de la Urban Market SRL, conform O.U.G Nr.34/2014 art. 2 si art. 9 si O.G. nr. 9/2016.

6.3. Produsele returnate trebuie sa fie insotite de formularul de retur care va fi pus la dispozitia clientului in momentul sesizarii.

6.4. Produsele returnate trebuie sa fie in aceeasi stare in care au fost livrate: in ambalajul original cu toate accesoriile si documentele care le-au insotit, fara sa prezinte modificari fizice, lovituri, zgarieturi etc care nu au fost constatate la predare si nu au fost consemnate in foaia de livrare.

6.5. Cheltuielile legate de transportul produselor returnate de la la client la vanzator vor fi suportate integral de catre client, cu exceptia cazurilor in care produsele sunt returnate din motive imputabile vanzatorului (de exemplu: sunt neconforme calitativ, prezinta vicii ascunse sau defecte ce nu pot fi remediate conform garantiei)

6.6. Rambursarea contravalorii (pretului) produselor returnate catre client se va face in cel mult 20 de zile de la data primirii produselor returnate.

VII. Legea Contractului. Litigii

Prezentul Contract este guvernat de legea romana. Eventualele neintelegeri care s-ar putea ivi în legătura cu acest contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă părţile nu cad de acord, litigiile vor fi supuse spre soluţionate instanţelor de judecată competente.